Діяльніть ВНШВ основі освіти у Вищій школі (ВНШ) лежить ідея інтеграції неформальної освіти. Це дозволяє школі працювати без ліцензії.
Вища народна школа пропонує свої послуги широким верствам дорослого населення.
До таких груп населення та слухачів  школи відносяться  особи, що шукають роботу та безробітні; мігранти; представники культурно-національних меншинств, працююче населення предпенсійного віку, люди похилого віку. 
Вцілому діяльність ВНШ спрямована на навчання дорослого населення, розкриття їх здібностей в різних сферах діяльності, виявлення талантів та на культурний відпочинок.

Зміст навчання в школі побудований на безмежній різноманітності інтересів учнів-слухачів і має такі напрямки:

-         декоративно-прикладне мистецтво;
-         поезія рідної землі;
-        культура народів світу;
-        краєзнавство;
-        основи комп’ютерної грамотності;
-        іноземна мова;
-        психологія спілкування тощо.

Побудований в Народній школі навчально-освітній процес вирішує важливу соціальну функцію, допомагаючи дорослій людині орієнтуватися в сучасному житті, адекватно реагувати на життєві зміни (як в близькому оточенні, так і в світі в цілому);  поповнювати знання з даних напрямків, сприяти різносторонньому розвитку дорослої особистості.
Виховне завдання освіти для дорослих полягає у можливості ознайомитись з різними точками зору та порівняти їх.

Вища Народна школа приймає та розвиває основні базові принципи педагогіки народних шкіл країн світу, наслідує багаті традиції вітчизняного просвітництва.

   Мета та завдання ВНШ:


Освіта ВНШ вирішує важливу соціальну функцію, допомагаючи дорослій людині орієнтуватися в сучасному житті, адекватно реагувати на зміни, які відбуваються в ній  - як у найближчому оточенні, так і в світі в цілому.
Робота ВНШ сприяє пом'якшенню соціальної напруженості в суспільстві, створенню умов для спілкування та активної участі в житті людей старшого покоління.

Мета:

-        підвищення освітнього та загальнокультурного розвитку дорослого населення;
-        створення сприятливих умов для спілкування слухачів, для збагачення та розвитку особистості;
-         сприяння пом'якшення соціальної напруженості в суспільстві;
-        формування процесу самореалізації та активної участі слухачів.


Основні завдання:

·       задоволення освітніх і розважальних потреб дорослого населення спрямованих на розвиток професійних можливостей;
·       розвиток особистих якостей і творчого потенціалу;
·       підвищення інтелектуального та загальнокультурного рівня;
·       індивідувальний розвиток особистості як професіонала і громадянина;
·       формування знань демократизації та його руху, реалізація активної участі в ньому;
·       формування та розвиток людських якостей - почуття поваги та відповідальності;
·       удосконалення міжпоколінних зв’язків  населення;
·       залучення до реалізації ефективної неформальної освіти більшої кількості навчальних закладів міста;

Принципи роботи ВНШ:

- вільне спілкування між слухачами та викладачами;
- активна участь слухачів;
- взаєморозуміння та взаємодопомога.


Немає коментарів:

Дописати коментар